Nieuws

In 2021 zijn we gestopt met Café Chantant in de vorm zoals het was. Met zeven enthousiaste Chanties maken we een soort doorstart. Bij tijd en wijle treden we op met bijzondere voorstellingkjes. Voor meer details zie onze agenda.